คณะผู้บริหาร


ดร.เสริมศักดิ์ นิตยาพร
ประธานกรรมการบริหาร

มาซาโตชิ โคบายาชิ
ประธานบริษัท

อะคิฮิโระ เอโนโมโตะ
รองประธานกรรมการ

เคทาโร่ ยาบุโน่
รองประธานกรรมการ