คณะผู้บริหาร


ดร.เสริมศักดิ์ นิตยาพร
ประธานกรรมการบริหาร

มาซาโตชิ โคบายาชิ
ประธานบริษัท

ชิน ซูเอนากะ
รองประธานกรรมการ

โยชิคาสึ อูดะ
รองประธานกรรมการ