ร่วมงานกับเรา

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังคัดสรรบุคลากรจำนวนหลายตำแหน่งทั้งที่สำนักงานกรุงเทพฯ และที่โรงงานในจังหวัดระยอง ดังนี้
 พนักงานฝ่ายผลิต Operator
6 อัตรา
    - เพศชาย อายุ 21 - 29 ปี
    - วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า, ช่างยนต์,เครื่องกล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    - ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 3 ปี
    - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Office)
    - สามารถขับรถ Forklift , Crane จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
    - สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
    - ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น เช่น เรียน ร.ด.
สวัสดิการ

    - ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร
    - ชุดพนักงาน,รถบริการรับ-ส่ง พนักงาน
    - ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงคู่สมรสและบุตร
    - ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ
    - ตรวจสุขภาพประจำปีและค่าทันตกรรม
    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานแต่งงาน
    - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
สนใจสมัครงาน

1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทโดยขอรับใบสมัครและกรอกเอกสารที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท

2. ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ดังนี้.-
    เรียน ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
    บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
    เลขที่ 9 ถนนไอ—5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    อ.เมือง จ.ระยอง 21150
    (วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน")

3. ส่งทาง E-Mail : stp_hr@siamtinplate.co.th