ข่าวสารและกิจกรรม

13,25 มกราคม 2560

       ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมอบสิ่งของให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง (ปภ.) และมอบเงินจำนวน 18,000 บาท ให้กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสมทบทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 13 มกราคม 2560 และวันที่ 25 มกราคม 2560