ข่าวสารและกิจกรรม

23 มค.-31 มีค. 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด จัดโครงการตลาดข้าวเพื่อพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยให้พนักงานที่พ่อแม่ หรือ ครอบครัว ทำนา นำข้าวมาขายให้กับพนักงานในบริษัทฯและจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ในทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม ถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มีนาคม 2560 โดยสรุปจำนวนข้าวที่ขายได้ในโครงการ รวมยอดจำนวน 1,570 กิโลกรัม