ข่าวสารและกิจกรรม

 13,25 มกราคม 2560
   บริษัทร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้... อ่านต่อ
 20 มกราคม 2560
   บริษัทประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ... อ่านต่อ
 23 มค.-31 มีค. 2560
   บริษัทจัดโครงการตลาดข้าวเพื่อพนักงาน ... อ่านต่อ
 4 กุมภาพันธ์ 2560
   บริษัทจัดกิจกรรม Family day 2016 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ... อ่านต่อ
 22 กุมภาพันธ์ 2560
   บริษัทร่วมกับกลุ่ม MPR ร่วมทาสีกำแพงวัดโสภณ ... อ่านต่อ
 8-21 เมษายน 2560
   บริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทำบุญ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ร่วมกับชุมชนในเขตมาบตาพุด ทั้ง 38 ชุมชน... อ่านต่อ
 11 เมษายน 2560
   บริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทำบุญ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ

23 มค.-31 มีค. 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด จัดโครงการตลาดข้าวเพื่อพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนชาวนาจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยให้พนักงานที่พ่อแม่ หรือ ครอบครัว ทำนา นำข้าวมาขายให้กับพนักงานในบริษัทฯและจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ในทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม ถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มีนาคม 2560 โดยสรุปจำนวนข้าวที่ขายได้ในโครงการ รวมยอดจำนวน 1,570 กิโลกรัม