ข่าวสารและกิจกรรม

4 กุมภาพันธ์ 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด จัดกิจกรรม Family day 2016 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ในงานนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จน ถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ทุน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุน บุตรของพนักงานที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนนงนุช พัทยา