ข่าวสารและกิจกรรม

 13,25 มกราคม 2560
   บริษัทร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้... อ่านต่อ
 20 มกราคม 2560
   บริษัทประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ... อ่านต่อ
 23 มค.-31 มีค. 2560
   บริษัทจัดโครงการตลาดข้าวเพื่อพนักงาน ... อ่านต่อ
 4 กุมภาพันธ์ 2560
   บริษัทจัดกิจกรรม Family day 2016 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ... อ่านต่อ
 22 กุมภาพันธ์ 2560
   บริษัทร่วมกับกลุ่ม MPR ร่วมทาสีกำแพงวัดโสภณ ... อ่านต่อ
 8-21 เมษายน 2560
   บริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทำบุญ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ร่วมกับชุมชนในเขตมาบตาพุด ทั้ง 38 ชุมชน... อ่านต่อ
 11 เมษายน 2560
   บริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรม ทำบุญ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ

4 กุมภาพันธ์ 2560

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด จัดกิจกรรม Family day 2016 เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ในงานนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จน ถึงระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ทุน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุน บุตรของพนักงานที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนนงนุช พัทยา