31 มกราคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมทำบุญประจำปีร่วมกับชุมชนซอยคีรี,หนองหวายโสม และชุมชนเจริญพัฒนา