6-27 กุมภาพันธ์ 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณี "ทำบุญข้าวหลาม" ทั้งหมด 14 ชุมชน ได้แก่

- ชุมชนซอยประปา, ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนโขดหิน มิตรภาพ, ชุมชนซอยร่วมพัฒนา, ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่, ชุมชนโขดหิน2, ชุมชนซอยคีรี, ชุมชนหนองน้ำเย็น, ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน, ชุมชนมาบข่า-มาบใน, ชุมชนหนองแฟบ, ชุมชนมาบชลูดชากกลาง , ชุมชนกรอกยายชา