7-23 เมษายน 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ระหว่างหน่วยงานราชการ /ชุมชน (ทั้งหมด 38 ชุมชน , เทศบาลตำบลบ้านฉาง , เทศบาลเมืองมาบตาพุด )