ข่าวสารและกิจกรรม

 30 กันยายน 2562
   บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ...อ่านต่อ
 13 กันยายน 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการเทพื้นคอนกรีต ลานอเนกประสงค์กับชุมชน บ้านพลง... อ่านต่อ
 12 สิงหาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา ชุมชนซอยคีรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง... อ่านต่อ
 11 สิงหาคม 2562
   บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนหนองแตงเม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... อ่านต่อ
 9 สิงหาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 และทำบุญผ้าป่าที่ชุมชนวัดชากลูกหญ้า... อ่านต่อ
 3 สิงหาคม 2562
   บริษัทร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...อ่านต่อ
 28 กรกฎาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนหนองแตงเม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10... อ่านต่อ
 12 กรกฎาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุน "ประเพณีลดน้ำจับปลา" ชุมชนคลองน้ำหู เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลาและสายน้ำอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์... อ่านต่อ
 5 กรกฎาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม... อ่านต่อ

5 กรกฏาคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนและชุมชนสามารถลดปัญหายาเสพติด และส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

      - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 12 ที่ชุมชนซอยคีรี
      - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด "ตากวน-อ่าวประดู่ คัพ ครั้งที่ 39"