10 ตุลาคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม MPR ให้ความรู้เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรยุคดิจิตอล 4.0 (MPR-Knowledge Sharing Year 2019)