ข่าวสารและกิจกรรม

 5 ธันวาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนวันพ่อแห่งชาติ ที่ชุมชนหนองน้าเย็น... อ่านต่อ
 3 ธันวาคม 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง " งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจาปี 2562 "... อ่านต่อ
 14 พฤศจิกายน 2562
   บริษัทร่วมสนับสนุนในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง กับชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนคลองน้าหู ชุมชนหนองน้าเย็น ชุมชนเกาะกก... อ่านต่อ
 11 พฤศจิกายน 2562
   บริษัทร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมกับ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ
 5 พฤศจิกายน 2562
   พนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิต ที่สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด...อ่านต่อ
 26 ตุลาคม 2562
   บริษัทร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมกับ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ
 17 ตุลาคม 2562
   บริษัทร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล กับบริษัท PTT LNG ณ บริเวณหาดปากคลองตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน... อ่านต่อ
 10 ตุลาคม 2562
   บริษัทร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม MPR ให้ความรู้เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรยุคดิจิตอล 4.0 (MPR-Knowledge Sharing Year 2019)... อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล กับบริษัท PTT LNG ณ บริเวณหาดปากคลองตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน