17 ตุลาคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเล กับบริษัท PTT LNG ณ บริเวณหาดปากคลองตากวน กลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน