11 พฤศจิกายน 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมสนับสนุนในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง กับชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนหนองแตงเม ชุมชนคลองน้าหู ชุมชนหนองน้าเย็น ชุมชนเกาะกก ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนมาบชลูดชากกลาง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และชุมชนหนองแฟบ