14 พฤศจิกายน 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด และพนักงานบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิต ที่สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด