5 ธันวาคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนวันพ่อแห่งชาติ ที่ชุมชนหนองน้าเย็น