10 มกราคม 2563

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนดังต่อไปนี้
      - มอบของขวัญ "วันเด็ก" ให้กับหน่วยงานราชการ (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , เทศบาลเมืองมาบตาพุด , โรงเรียนตากวนอ่าวประดู่ , โรงเรียนบ้านมาบตาพุด , โรงเรียนวัดมาบชลูด , โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ,โรงเรียนหนองแฟบ และโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด)
      - มอบของขวัญ "วันเด็ก" ให้กับชุมชน (ชุมชนหนองหวายโสม , ชุมชนซอยคีรี , ชุมชนหนองน้ำเย็น , ชุมชนซอยร่วมพัฒนา , ชุมชนอิสลาม , ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนบ้านพลง , ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และชุมชนวัดโสภณ)