ข่าวสารและกิจกรรม

 25 กันยายน 2563
   บริษัทร่วมพิธีรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
 25 กันยายน 2563
   บริษัทร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ
 8 กันยายน 2563
   พนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิต ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ
 12 มีนาคม 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนงานมหามงคลแห่เจ้า ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด... อ่านต่อ
 29 กุมภาพันธ์ 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้เด็กและเยาวชน... อ่านต่อ
 27 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณี " ทำบุญข้าวหลาม " ตามชุมชนต่างๆดังต่อไปนี้... อ่านต่อ
 10 มกราคม 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ

10 มกราคม 2563

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนดังต่อไปนี้
      - มอบของขวัญ "วันเด็ก" ให้กับหน่วยงานราชการ (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , เทศบาลเมืองมาบตาพุด , โรงเรียนตากวนอ่าวประดู่ , โรงเรียนบ้านมาบตาพุด , โรงเรียนวัดมาบชลูด , โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ,โรงเรียนหนองแฟบ และโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด)
      - มอบของขวัญ "วันเด็ก" ให้กับชุมชน (ชุมชนหนองหวายโสม , ชุมชนซอยคีรี , ชุมชนหนองน้ำเย็น , ชุมชนซอยร่วมพัฒนา , ชุมชนอิสลาม , ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนบ้านพลง , ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และชุมชนวัดโสภณ)