ข่าวสารและกิจกรรม

 25 กันยายน 2563
   บริษัทร่วมพิธีรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อเนื่อง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง) ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
 25 กันยายน 2563
   บริษัทร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ
 8 กันยายน 2563
   พนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิต ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด... อ่านต่อ
 12 มีนาคม 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนงานมหามงคลแห่เจ้า ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด... อ่านต่อ
 29 กุมภาพันธ์ 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้เด็กและเยาวชน... อ่านต่อ
 27 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณี " ทำบุญข้าวหลาม " ตามชุมชนต่างๆดังต่อไปนี้... อ่านต่อ
 10 มกราคม 2563
   บริษัทร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ

27 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณี " ทำบุญข้าวหลาม " ตามชุมชนต่างๆดังต่อไปนี้
      - ชุมชนซอยประปา, ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ , ชุมชนมาบชลูด , ชุมชนโขดหิน , ชุมชนหนองน้ำเย็น , ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนเกาะกก , ชุมชนซอยคีรี, ชุมชนตลาดห้วยโป่ง , ชุมชนโขดหินมิตรภาพ , ชุมชนเจริญพัฒนา , ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน , ชุมชนหนองแฟบ , ชุมชนกรอกยายชา , ชุมชนมาบข่า-มาบใน และชุมชนซอยร่วมพัฒนา