27 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2563

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณี " ทำบุญข้าวหลาม " ตามชุมชนต่างๆดังต่อไปนี้
      - ชุมชนซอยประปา, ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ , ชุมชนมาบชลูด , ชุมชนโขดหิน , ชุมชนหนองน้ำเย็น , ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนเกาะกก , ชุมชนซอยคีรี, ชุมชนตลาดห้วยโป่ง , ชุมชนโขดหินมิตรภาพ , ชุมชนเจริญพัฒนา , ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน , ชุมชนหนองแฟบ , ชุมชนกรอกยายชา , ชุมชนมาบข่า-มาบใน และชุมชนซอยร่วมพัฒนา