29 กุมภาพันธ์ 2563

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้เด็กและเยาวชนหลีกพ้นภัยจากยาเสพติดที่ชุมชนหนองน้ำเย็น

   Register