12 มีนาคม 2563

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ได้ ร่วมสนับสนุนงานมหามงคลแห่เจ้า ณ ศาลเจ้ามาบตาพุด