ผลิตภัณฑ์

แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก

  • ความหนาของแผ่นเหล็กที่เคลือบ 0.15 - 0.39 มม.
  • ความกว้างของแผ่นเหล็กที่เคลือบ 457 - 965 มม.
  • เคลือบดีบุกให้มีความหนา 2 ด้านเท่ากัน มีเบอร์ 10,25,50,75,100
  • เคลือบดีบุกให้มีความหนา 2 ด้านต่างกัน มีเบอร์ 50/25,75/25,75/50,100/25,100/50,100/75,135/25,135/50
  • น้ำหนักของแผ่นเหล็กสูงสุด 10,000 กิโลกรัม/ม้วน
แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม

  • ความหนาของแผ่นเหล็กที่เคลือบ 0.13 - 0.39 มม.
  • ความกว้างของแผ่นเหล็กที่เคลือบ 457 - 1070 มม.
  • เคลือบโครเมียมมีเบอร์ 70,100
  • น้ำหนักของแผ่นเหล็กสูงสุด 10,000 กิโลกรัม/ม้วน
รูปแบบผลิตภัณฑ์

แบบม้วน

แบบแผ่นตัดตรงแบบแผ่นตัดหยัก